EHD’nin yasal temeli nedir?

İsviçre Federal Hükümeti İsviçre e-sağlık stratejisini uygulamaya geçirmek için harekete geçmiştir ve bunu özellikle Elektronik Hasta Dosyası hakkında Federal Yasa yoluyla yapmaktadır.Federal Yasa Elektronik Hasta Dosyasını (EHD) hastalar için şunları amaçlayan bir araç olarak tarif etmekte ve tanımlamaktadır:

 • tıbbi tedavinin kalitesini iyileştirmek,
 • tedavi süreçlerini güçlendirmek,
 • Hasta güvenliğini iyileştirmek,
 • Sağlık sisteminin etkinliğini güçlendirmek ve
 • Hastanın sağlık okur yazarlığını geliştirmek.

Bu amaçla, Federal Yasa aşağıdaki organizasyonel, teknik ve güvenlikle ilgili hususları düzenlemektedir:

 • bir EHD’nin açılması,
 • sağlık uzmanlarına erişim yetkisi verilmesi,
 • Acil durumlarda tıbbi belgelere erişim,
 • EHD içerisinde hastanın ve sağlık uzmanlarının kimliklerinin tespit edilmesi,
 • ‘’ana dernekler’ ve ‘dernekler’ örgütlenme yapısı
 • Konfederasyondan mali yardım.