EHD kısaca nedir

Elektronik Hasta Dosyası (EHD) kişisel bir sağlıkla ilgili belgeler koleksiyonudur. Bu bilgilere güvenli bir internet bağlantısı yoluyla sizin ve sağlık uzmanlarınız tarafından her an erişilebilir. Ancak, belgeleri kimin görebileceğine ve ne zaman görebileceğine siz kendiniz karar verirsiniz.

EHD nedir?

Elektronik Hasta Dosyası (EHD) kişisel bir sağlıkla ilgili belgeler koleksiyonudur. Bunlara örneğin, hastaneden taburcu raporunuz, Spitex (evde bakım) raporunuz, ilaç listeniz, röntgen çekimi raporlarınız veya aşı kartınız dahildir.

Bu bilgilere güvenli bir internet bağlantısı yoluyla siz ve sağlık uzmanlarınız tarafından –bir bilgisayarla ya da akıllı telefonla, evden ya da o an neredeyseniz oradan– her an erişilebilir. Ancak, hangi belgeleri kimin, ne zaman görebileceğine siz kendiniz karar verirsiniz. EHD içindeki tıbbi bilgiler size aittir, bu nedenle nasıl kullanılacaklarına da siz karar verirsiniz.

Acil bir durumda, EHD yardımıyla siz bu bilgileri verebilecek durumda olmasanız bile önemli bilgiler çabucak hazır olur.

EHD kimin içindir?

İsviçre’de bulunan herkes bir EHD açabilir. EHD gönüllülük esasında ve ücretsizdir ve dilediğiniz zaman tekrar kapatılabilir. Adı “hasta kaydı” olsa da, açmak için hasta olmanız gerekmez. Sağlıklı bir kişi de bir EHD açabilir. EHD gönüllülük esasındadır ve İsviçre’de yaşayanlar için ücretsizdir.

Yatılı hasta tedavisi sunan tesisler ve tescil tarihi 2022 ve sonrası olan doktor muayenehaneleri için zorunludur

Akut tedavi hastaneleri, rehabilitasyon merkezleri, psikiyatri hastaneleri, bakım evleri ve doğum merkezleri, ayrıca tescil tarihi 2022 ve sonrası olan doktor muayenehaneleri için EHD sistemine katılmak zorunludur.

Sağlık sektöründeki diğer uzmanlar ve halk için katılım gönüllülük esasındadır

Sağlık hizmetleri sektöründeki uzmanlar ve ayrıca tescil tarihi 2022 yılından önce olan doktor muayenehaneleri, eczacılar, Spitex (evde bakım) hizmeti sağlayıcıları için EHD sistemine katılmak kendi kararlarına bağlıdır.

EHD bir hastayla ilgili elektronik olarak kaydedilmiş tüm bilgileri değil, sadece başka sağlık uzmanları ve devam tedavileri için önemli olan bilgileri içerir.

Eksiksiz tıbbi dosya değil

Sağlık uzmanları EHD’nin yanı sıra, kendi hastalarının eksiksiz tıbbi dosyalarını tutmaya devam edeceklerdir. Bu kayıtlar EHD’den çok daha fazla bilgi – örneğin, hastayı tedavi eden uzman tarafından tutulmuş kişisel notları– içerirler.

Resmi kayıtları bulundurma yeri değil

Yetkili makamlar ya da sağlık sigortaları EHD içerisinde belgeler bulunduramazlar –ve belgelere erişemezler.

Hasta bakımıyla ilgili olmayan kişiler ve kuruluşlar EHD’ye erişemezler. Bu doğrultuda, EHD’ye işverenler, resmi makamlar, sağlık sigortaları, tamamlayıcı sigorta sağlayıcıları ya da hayat sigortası şirketleri tarafından erişilemez. Ve aynı şekilde EHD belgeleri bir sağlık sigortası şirketinin bağımsız tıp danışmanı tarafından da incelenemez.

EHD sizin tedaviniz için önemli bilgiler içerir. Hem sağlık uzmanları hem siz EHD içerisinde belgeler bulundurabilirsiniz.

Kendi bulundurabileceğiniz belgelere örnekler:

  • Daha önceki röntgen raporları ya da laboratuvar tahlil sonuçları
  • Kişisel ağrı günlüğünüz
  • Bir akıllı telefon uygulamasından tansiyon ölçümleri
  • Gözlük reçetesi
  • İleriye dönük hasta direktifleri
  • Organ bağış kartı

External link: Organ bağış kartındaki bilgiler

İçerik sadece Almanca, Fransızca ve İtalyanca olarak mevcut:

External link: Kendi belgelerimi EHD içerisine nasıl kaydedebilirim?

External link: Yaşama iradesi (diriltmeyin emri) hakkında bilgi

External link: EHD kademeli olarak geliştirilecek ve iyileştirilecektir. Başlangıçta belgeler asıl olarak PDF dosyaları biçiminde paylaşılacaktır. Ancak etkileşimli biçimlerin de EHD platformuna entegre edilebilmesi çok sürmeyecektir. Bu sayede doktorlar ve eczacılar, örneğin hastalarının halihazırdaki ilaç listelerini doğrudan EHD içerisinde değiştirebileceklerdir.

Bir EHD açan kişilerin ve dosyada temel belgeleri bulundurmak isteyen sağlık hizmeti sağlayıcılarının sayısı arttıkça, EHD’nin avantajları da daha fazla olacaktır. Hedef, bir hastanın tedavisiyle ilgili tüm sağlık uzmanlarının her an aynı bilgilere erişebilmesi olmalıdır. Bu, bir tedaviyle ilgili bilgilerin akışını daha iyi ve daha etkin hale getirecektir.

İçerik sadece Almanca, Fransızca ve İtalyanca olarak mevcut:

External link: Uygulamada EHD

Elektronik Hasta Dosyası EHD tablet için

Bir EHD’yi açmak

EHD hizmet sağlayıcınızı seçin

EHD’nizi açmak için bir EHD hizmet sağlayıcı seçin ve onun kayıt sürecini tamamlayın.

EHD-Güvenlik görseli

Güvenlik

Veri Koruma Yasası ve EHD Hakkında Federal Yasa, EHD belgelerinizin yetkisiz erişimlere karşı korunmasını ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar.