EHD sistemine hangi kuruluşlar dahil?

İsviçre Konfederasyonu

İsviçre Konfederasyonu İsviçre’nin e-sağlık stratejisini uygulamaya geçirmek için harekete geçmiştir ve bunun başlıca öğesini Elektronik Hasta Dosyası hakkında Federal Yasa oluşturmaktadır. EHD’nin yasal temeli ve standartları tüm İsviçre’de geçerlidir.

İsviçre Konfederasyonu yasamadan ve merkezi sorgulama hizmetlerinden sorumludur. Buna örneğin, tüm üye sağlık uzmanlarını ve sağlık uzmanı gruplarını içeren EHD sicili dahildir. Bu, hastaların kendi sağlık uzmanlarını bulup ona erişim yetkisi vermesine izin vermektedir. Harici link:

External link: Elektronik Hasta Dosyası hakkında Federal Yasa (Almanca, Fransızca ya da İtalyanca)

Kantonlar

Sağlık hizmetlerinden sorumlu organlar olarak, kantonlar kendi yasal sistemlerinin kantonlar üstü federal mevzuat ile uyumlu olmasını ve kendi bölgelerinde EHD hizmet sağlayıcılarının oluşturulmmasını sağlayacaklardır. Bazı hallerde kantonlar ayrıca keni bölgeleri içerisindeki EHD hizmet sağlayıcılarının kurulmasını ve faaliyetini de desteklemektedirler.

eHealth Suisse

İsviçre Konfederasyonu ve kantonlar, EHD ve sağlık alanında dijital ağları 2008 yılından beri koordine etmekte olan ‘eHealth Suisse’ yetkinlik ve koordinasyon merkezini ortaklaşa kurmuşlardır.

External link: eHealth Suisse Sekreterliği (Almanca, Fransızca, İtalyanca yada İngilizce)

EHD hizmet sağlayıcıları

EHD hizmet sağlayıcıları sağlık uzmanlarının ve onların kurumlarının teknik organizasyon ağlarıdır. Elektronik Hasta Dosyası hizmetini platformları yoluyla sağlarlar, kayıtları idare ederler ve sağlık uzmanlarının hastalarıyla bağlantısını kurarlar.

Internal link: EHD hizmet sağlayıcılarına genel bakış

Elektronik kimlik düzenleyicileri

Elektronik kimlik düzenleyicileri kimlik kontrolleri gerçekleştirdikten sonra hastalara ve sağlık uzmanlarına elektronik kimlikler düzenler. Bir kimse EHD’ye her eriştiğinde, kimlik düzenleyicileri bilgi isteğinde bulunan kişinin kimliğini EHD hizmet sağlayıcısı için doğrular.

External link: Elektronik kimlik düzenleyicilerinin listesi (Almanca, Fransızca, İtalyanca, Romansça ve İngilizce)

External link: Elektronik kimlik düzenleyicileri hakkında daha fazla bilgi (Almanca, Fransızca veya İtalyanca)

EHD platform sağlayıcıları

Platform sağlayıcıları EHD platformlarını federal yasada belirtilen gereklere uygun bir şekilde oluşturup işleten teknik hizmet sağlayıcılarıdır. Platformların teknik hususlarıyla ilgilenirler. Harici link:

External link: Post Digital Health

External link: BINT

External link: AD Swiss Net AG